ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Доближаваме се до ново дарение!


Все повече се доближаваме до следващото дарение!

Рисунката на Соня Клисарова от Варна, победител във възрастова група до 12г. на конкурса "Карнавал", беше продадена за 80лв.

Така събраната сума за нашата кауза вече е 370лв.

Каузата:

Дневен център 'Св.Св. Козма и Дамян', гр. Стара Загора.

Целта на центъра е да се осигури съвременна професионална социално-психологическа помощ и подкрепа на хората с ментални увреждания и хронични психични разстройства чрез индивидуални и групови програми и интервенции, като

например: образователни програми; програми чрез труд, забавни и развлекателни дейности, изкуство и терапия с анти-стрес програми, спорт, туризъм и физиотерапевтични процедури и социализиращи практики.

Наличието на такъв център, помага много, но не означава, че живота на членовете му е променен коренно в социално отношение.

Дали говорим за кауза на деца? Да това са хора които завинаги ще останат деца!

Дали са наши деца, това зависи само от начина по който се отнасяме с тях.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД