ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Отново събрана сума за поредно дарение


Имаме честта да обявим още една продажба на картина на победител от конкурсите ни!

Масленият пастел на Стела Иванова от гр.Бургас, която беше победител в конкурса "Нашите приятели" допълни сумата за дарение за каузата на нашите приятели от дневен център Св. Св. Дамян и Кузма от гр.Стара Загора.

В близките дни ще ви дадем и информация за начина на оползотворяване на дарението.

Поздрави и благодарности на Стела, която по време на конкурса е била на 8г.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД