ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Вашата помощ за "Бъдеще свободно от стигма"


Както знаете, нашата последна кауза, беше Дневен център "Св.Св. Козма и Дамян".

На 10-ти октомври, беше Световния ден на психичното здраве.

Имахме честта да споделим с приятелите ни празника им и за нас събитието се оказа удобното време за изпълнение на поето обещание!

Със сумата събрана от продадените тази година картини на победители, ние направихме дарение на тениски. Вчера, те бяха раздадени на посетителите на дневния център и всички техни гости.

"Бъдеще свободно от стигма", това е посланието изписано на тениските. То е насочено към нас, "нормалните", които бъркаме понятията "психопат" и "психично болен" и градиме своите предубеждения към ония тъжни или безпричинно усмихнати хора, които се разхождат по улиците, сами или само със своите родители.

Те също не ни разбират!

Не разбират защо ни виждат толкова подтиснати, тъй като не могат да оценят до къде ни е довел контакта ни с другите които медицината нарича психопати.

Белите балони понесоха нашите желания... но вие не чакайте един да долети до вас за да се усмихнете на човека с когото се разминавате...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД