top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Доброволци в подкрепа на ARTweekend


19-20 октомври, 2019г. ще бъде кулминацията на проект който обявихме наскоро и в продължение на една година, ще развиваме заедно с всички отзовали се на поканата ни за участие.

ARTweekend е замислен да бъде основа за стимулиране на индивидуална инициативност на хората на изкуството изявена по колективен начин.

Всеки проект има и група специални привърженици припознаващи целите и идеите му като свои. Те подкрепят организаторите с малка помощ която всъщност е безценна.

Ако желаете да бъдете доброволец за подкрепа на проекта, просто споделяйте информацията от публикациите ни и така ще станете част от една съвместна успешна история!

Какво ще постигнем заедно?

- Ще задоволим нуждата от изява на хората на изкуството;

- Ще направим нещо много интересно, което ще започне от България, но има потенциал да стане глобално;

- Ще мотивираме инициативност в голяма група хора;

- Ще осигурим БЕЗПЛАТНО и финансово необвързващо участие на творците и интересни изживявания за почитателите им.

Ако са ви необходими още отговори преди да вземете решението за подкрепа, запитайте сега или с имейл на globalartweekend@gmail.com

bottom of page