ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ARTweekend, защо да кандидатстваме рано?


По принцип съм “за” инициативата, но за момента не мога да се нагърбя с организиране на такова събитие. Имам доста други ангажименти. Освен това сме много далеч от октомври…

Early-bird, това е популярна фраза на английски, която много ме е впечатлявала в миналото. Употребена в изречение, разбираш смисъла й, но въпреки това, за да не изпаднеш в смешна ситуация винаги проверяваш какво точно са изразили този път.

Убедени сме, че след активното представяне, думата „ARTweekend“ вече говори за нашите коректност и сериозни намерения. Ранното записване което насърчаваме, носи много позитиви, както организационно за посоката в която се движи проекта, така и за самите участници с мотивация за планиране на ангажиментите им.

Ние не слагаме никакви рамки на вашите идеи. В основата на проекта, стои желанието ни да насърчим инициативност и креативност в скъсяването на дистанцията между публиката и хората на изкуството. Вашите изяви могат да бъдат с много широк спектър. Комбиниране на няколко творци, изложба в галерия или на друго място, пърформанси, представяне на продукт свъзран с изкуството, всички наши очаквания могат да бъдат надминати от вашите предложения.

Ранното записване е предимство за продължително ангажиране на публиката с вашата изява без да бъде ограничение за развитието й във времето.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД