top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

КОНКУРС "Моята стая мечта"


Конкурс за детска рисунка „Моят Стая мечта“

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ:

В конкурса могат да вземат участие деца на възраст от 7 до 16 години, разпределени в две категории: от I - IV клас и от V - VIII клас.

Картините е необходимо да бъдат във формат А4. Няма ограничения относно използваната техника на рисуване или материали.

Творбите следва да бъдат изпратени сканирани* в срок до 1 март 2019г. на имейл:

d.kostova@timberchamber.com.

В имейла следва да бъдат вписани следните данни на участника:

  • Заглавие на рисунката

  • Име и фамилия

  • Възраст

  • Име на училище, клас

  • Адрес

  • Телефон

  • Имейл

Всеки участник има право да участва само с една творба.

Експертно жури ще направи оценка на изпратените картини и ще определи финалистите в двете категории.

Официалното награждаване ще се проведе на 30 март 2019г. / събота/ от 12:00 часа в Интер Експо Център, гр. София.

НАГРАДИ

I-ВА ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ - I - IV КЛАС

I-ВА награда: ПУФ /БАРБАРОН

II-РА награда: 3D ПИСАЛКА

III-ТА награда: КНИГА – ЗА РИСУВАНЕ, ОЦВЕТЯВАНЕ И СЪЗДАВАНЕ + ГВАШ БОИ

II-РА ВЪЗРАСТОВА КАТЕГОРИЯ - V - VIII КЛАС

I-ВА награда: ГРАФИЧЕН ТАБЛЕТ ЗА РИСУВАНЕ

II-РА награда: 3D ПИСАЛКА

III-ТА награда: КНИГА - ЕНЦИКЛОПЕДИЯ + ВОДНИ БОИ

За допълнителна информация във връзка с конкурса

Лице за контакт: Денница Костова

Tel. 0899 966 780

e-mail: d.kostova@timberchamber.com

bottom of page