ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

АБСТРАКТЪТ на ЛИА


Лиа Петрова, 19г. от гр. Пловдив, ни

изпрати своя картина за участие в конкурса "Странни животни от двора".

За съжаление, както знаете, регламента на нашите състезания има три групи и възрастта на Лиа я остави извън тях.

Въпреки това, изпратената рисунка ни впечатли и решихме, че може да ви я представим заедно с няколко думи за авторката.

Лиа:

От Велинград съм, но от 9-ти клас, уча и живея в гр. Пловдив. Освен рисуването доста ме влече и фотографията. Там обичам да експериментирам с необичайни за самото изображение цветове. Харесвам когато творбата ми не се разбира от първия момент. Старая се съдържанието на изкуството ми, да вълнува и да кара хората да се замислят за реалните емоции, които са вложени зад видимото.

Пожелахме младата авторка, да ни изпрати поне още няколко творби, за да преценим кого всъщност ви представяме...

Имаше смисъл!

За да се създаде въздействаща и увличаща абстрактна картина, е нужно много силно цветоусещане съчетано с желание за експериментиране.

Резултата който виждаме, са много приятни абстракти, създадени с прилагане на смесена техника, а влечението на Лиа по фотографията предразполага използването на възможностите й за още по-интересни ефекти.

Изявата пред аудитория е много насърчителен момент за авторите, затова се радвам, че заедно с вас, станахме част от бъдещата история на Лиа Петрова от Велинград :)

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД