top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Представяме ви ARTforum


Развитието на концепцията ни за дейност подкрепяща изкуството, породи необходимостта, да преценим къде точно е нашата роля в процеса. Оказа се, че сме най-добри в създаването на условия, активните хора на изкуството да намират място за реализация на идеите си.

Това всъщност означава, че за нас например, проект като ARTweekend вече е успешен, защото ние вече сме създали платформата му и работим ежедневно за популяризирането й. ARTweekend съществува и е възможност художници, галерии и арт школи да ни използват за връзка с публиката и да бъдат по-видими.

Ранното обявяване на проекта, е предпоставка, да реагираме успешно на появата на всякакви предизвикателства. Оказа се, че много творци желаят да са част от ARTweekend, но се нуждаят от партньори. От друга страна, намерихме бизнеси с интересни продукти свързвани дори косвено с изкуството, които имат локация и готовност, но им липсва художника който да превърне уикенда им в арт.

Така се появи ARTforum. Единственото усилие от ваша страна е да се регистрирате. Така в група ARTweekend на форума, ще можете да представите с публикация както изкуството си, така и идеите за които търсите подкрепа. На същото място всички които имат бизнеси свързани с продукти близки до сферата на изкустото, могат да представят предложенията си и да намерят директен контакт без необходимост от наша намеса.

Втората група с която стартираме форума е място за всички които се интересуват от предизвикателствата съпътстващи продажбата на българско изкуство зад граница. Export BG art, е продължение на групата със същото име която поддържаме във Фейсбук и има за цел да бъде място както за вашите въпроси така и за споделяне на вашата информация. Популяризирането на българско изкуство, прави българските автори по-приемани на пазарите извън България.

Публикациите на информация с цел продажба, реклама или спам несвързан с идеите на групите ще бъдат отстранявани.

bottom of page