top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

През май, всички очакват 24-ти...


През май, всички очакват 24-ти...

Ние също чакаме датата с нетърпение, защото тогава ще представим ЛОГО-то на ARTweekend!

Тъй като история му е много интригуваща, споделеното ще ви покаже колко сериозно обмисляме проекта и колко много държим на вашето участие!

bottom of page