top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Очакваме 24-ти май, за да разкажем за ЛОГО-то на ARTweekend


ARTweekend, 19-20 октомври, 2019г. Замислен да бъде основа за подкрепа на индивидуалната инициативност на хората на изкуството изявена по колективен начин.

Оригиналът на образа от който се вдъхновихме за ЛОГО-то не е детска рисунка!

Символа, е част от композиция която е изучавана много години от учени и всеки от тях представя различна концепция и теза.

bottom of page