ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Карта за вашето събитие


ARTweekend, 19-20 октомври, 2019г. Замислен да бъде основа за подкрепа на индивидуалната инициативност на хората на изкуството изявена по колективен начин.

Представяме ви картата на ARTweekend. Всяко ваше арт събитие, с което желаете да участвате в проекта ARTweekend, ще бъде отбелязано а информацията за идеята и мястото ви, ще бъдат публикувани на страницата на проекта.

Не забравяте условието е, събитието ви да обхваща времето 19-20 октомври 2019 г. когато трябва сте отворили врати за посетителите!

Не изчаквайте крайният срок, ARTweekend е отворен за креативността на Арт школи, галерии и индивидуални художници и колкото по-рано декларирате участието си, толкова по-голяма част от нашата публика ще научи за вас...

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД