top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Карта за вашето събитие


ARTweekend, 19-20 октомври, 2019г. Замислен да бъде основа за подкрепа на индивидуалната инициативност на хората на изкуството изявена по колективен начин.

Представяме ви картата на ARTweekend. Всяко ваше арт събитие, с което желаете да участвате в проекта ARTweekend, ще бъде отбелязано а информацията за идеята и мястото ви, ще бъдат публикувани на страницата на проекта.

Не забравяте условието е, събитието ви да обхваща времето 19-20 октомври 2019 г. когато трябва сте отворили врати за посетителите!

Не изчаквайте крайният срок, ARTweekend е отворен за креативността на Арт школи, галерии и индивидуални художници и колкото по-рано декларирате участието си, толкова по-голяма част от нашата публика ще научи за вас...

bottom of page