ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ИЗЛОЖБА I


Началото на пътя на Ивана Колева,

Художниците търпят развитие на стила и променят темите които са във фокуса на изкуството им заедно с промяната на възгледите си през годините.

Изложба I е първата изява на Ивана пред публика.

Ще направим посещението ви необикновенно!Разглеждайки, ще се запознаете с автора а освен изложените картини, ще видите скиците и ескизите с които тя експериментира и оформя своя стил.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД