ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

2019


В края на всяка година, настъпва времето на равносметките и новите планове.

Нашите равносметки, неизменно включват и оценките които получаваме. Това е мотивация по-силна от всеки бизнес план за успех.

Благодарим ви!

За шестте години в които сме онлайн, експериментирахме много идеи. Сайта премина през различни етапи и от днес до Коледа е най-уместното време да споделим любопитни моменти от историята ни.

ARTCONTESTOR - най-сетне разкрити!

Очаквайте следващите публикации, а приложените текстове са извадки от ваши реални имейли.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД