ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ПЪТЕШЕСТВИЕ - удължаване на срока


Темата на настоящият конкурс, се оказа много емблематична. Поради стеклите се обстоятелства, точно по време на обявеното "Пътешествие", всички ние трябва да останем по домовете си и да мечтаем.

Е, точно сега е времето да нарисуваме мечтаното пътешествие!

За съжаление, заедно с тази възможност, най-вероятно много школи и арт ателиета ще трябва да ограничат работата си с децата.

Конкурса предизвика вашето внимание и вече има много страхотни рисунки.

Продължавайте! Много хора са в Интернет и разглеждат вашите красиви творби. Позволете им да помечтаят за времето когато отново ще могат да пътуват.

Днес взехме решение, че темата е много подходяща да бъде продължена с един месец. Така децата които участват директно, ще бъдат ангажирани в свободното си време, а ръководителите на школи които временно са спрели занятия, ще могат да използват конкурса за домашно задание.

Припомняме, че при нашите конкурси всичко е дистанционно и се предават единствено снимки на рисунките.

Вярваме, че с удължаването на срока, този конкурс ще надмине по участие всички досегашни... ние не се плашим и го очакваме!

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД