Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

Кристиан Тодоров, 9г. гр.София

София Христова, 7г. гр.София

Рада Станева, 6г. гр.София

Калина Дончева, 6г. гр.София

Рада Станева, 6г. гр.София

Христо Цонев, 8г. гр.София

Енея Генова, 8г. гр.София

Елена Василева, 7г. гр.София

Далия Тодорова, 6г. гр.София

Биляна Трифонова, 9г. гр.София

Елена Василева, 7г. гр.София

Мая Лукова, 12г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Рая Демирева, 12г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Лора Крумова, 10г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Илина Стоянова, 8г. гр.Шумен

Селин Дауд, 12г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Станимир Николов, 12г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Йорданка Петрова, 16г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Илмие Рамаданова, 10г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Милла Авчарова, 12г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Мелиса Айдънова, 12г. клуб 'Батик' гр.Търговище

Андон Митков, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Живка Илиева, 8г. с.Сотиря обл.Сливен

Веска Станчева, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Тодор Фанчев, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Янка Демирева, 8г. с.Сотиря, обл. Сливен

Стойка Анева, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Росанка Неделчева, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Райна Георгиева, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Юлия Георгиева, 8г. гр.София

Кристина Сашева, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Мария Андонова, 8г. с.Сотиря обл.Сливен

Кръстина Йорданова, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Гергана Ганчева, 12г. с.Сотиря, обл.Сливен

Петко Ангелов, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Минко Минков, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Радостина Стефанова,8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Антонио Иванов, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Атанас Иванов, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Ели Павлова, 8г. с.Сотиря, обл.Сливен

Михаил Илков Иванов, 12г. гр.Пловдив

Време за чай
Време за чай

Пламена Колева, 8г. гр.Стара Загора

Круши
Круши

Ивана Колева, 15г. гр.Стара Загора

Дини
Дини

Ивана Колева, 15г. гр.Стара Загора

Череши
Череши

Ивана Колева, 15г. гр.Стара Загора

Михаела Сивова, 8г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Димана Манчева, 10г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Лора Крумова, 10г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Снежина Червенкова, 10г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Гергана Петрова, 13г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Емил Станев, 7г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Елинор Атанасова, 10г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Богомила Каратерзиян, 13г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Мария-Магдалена Димитрова, 13г. гр.София

Ежда Ердинч Ахмед, 8г. гр.Търговище

Ежда Ердинч Ахмед, 8г. гр.Търговище

Ванина Коева, 12г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Рая Демирева, 12г. арт ателие 'Огледало' гр.Варна

Диляра Синанова Илиазова, 7г. с.Троица, общ.Шумен

Михаил Илков Иванов, 12г. гр.Пловдив