Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

3

Анастасия Тришина, 9г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

press to zoom

Анастасия Тришина, 9г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

press to zoom

Джуана Тодорова, 11г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

press to zoom

Кристияна Петрова, 10г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

press to zoom

Зорница Михайлова, 11г. гр.Дупница

press to zoom

Зорница Бонева, 10г. гр.Пловдив

press to zoom

Виктория Уручева, 11г. гр.Пловдив

press to zoom

Виктория Цветкова, 8г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Станислава Стоянова, 12г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Петър Михайлов, 10г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Людмила Василева, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Ивелина Димитрова, 17г. гр.Бургас

press to zoom

Ива Афенлиева, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Гергана Загорска, 7 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Илияна Нутчева, 8 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Анелия Благова, 10г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

press to zoom

Елена Мандаджиева, 5г. гр.Варна

press to zoom

Мария Димчева, 17г. гр. Пловдив

press to zoom

Кристиян Петров, 6г. гр.София

press to zoom

Сияна Цековска, 13г. гр. Мизия

press to zoom

Татяна Панталеева Стоянова 16 г. ПЕГ "Екзарх Йосиф І" гр.Ловеч

press to zoom

Михаил Иванов, 12 г. гр.Пловдив

press to zoom

Медея Ангелковска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Михаела Маджевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Симона Крстевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Надя Илиевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Ванеса Янакиева, 10г. студио "The Art Room" гр.Варна

press to zoom

Виктория Филева, 12г. студио "The Art Room" гр.Варна

press to zoom

Симона Стефанова, 7г. гр.Левски, обл.Плевен

press to zoom

Медея Ангелковска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Симона Стефанова, 7г. гр.Левски, обл.Плевен

press to zoom

Аня Илиевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

press to zoom

Ива Каевик, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр. Скопие

press to zoom

Соня Клисарова, 11г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Явор Григоров, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Петър Павлов, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Мария Радулова, 9г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Стела Младенова, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Лора Николова, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Жанета Петрова, 8г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Йоана Моралийска, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Жанета Петрова, 8г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Ева Михова, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Анна Николова, 5г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Денис Аитула. 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Габриела Григорова, 9г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Виктория Василева, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Борислав Николов, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Анна Николова, 5г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Александър Василиев,7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Мария Христова Червенкова, 15г. гр.Разгард

press to zoom

Александър Янес, 10г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

press to zoom

Алиса Лепешкина, 9г. школа "ИДЕЯ" гр.Варна

press to zoom

Йоана Захариева, 8г. гр.Торонто

press to zoom

Моника Вичева, 13г. гр.Варна

press to zoom

Михаил Иванов, 12г. гр.Пловдив

press to zoom

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград

press to zoom

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград

press to zoom

Михаил Иванов, 12г. гр.Пловдив

press to zoom

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград

press to zoom