Нарисувайте рисунка която да покаже животинския и растителния свят на Африка. Не забравяйте че този континент не се изчерпва с лъвове, камили, зебри и слонове. Ако разгледате атлас, ще откриете кътчета, които са част от Африка но в същото време са съвсем различни от континента. На о-в Мадагаскар не живеят пингвини ( :) ), но там има животни които не се срещат никъде другаде. На друго място, в Руанда, са остнали последните горили живеещи на свобода сред природата. 

Деца които ще участват за първи път, могат да изтеглят регистрационната бланка от ТУК.  Нека родител я попълни ръчно за да ни изпратите цифровото й копие заедно с картината ви.Удобство за нас ще бъде, ако файла с рисунката който изпращате, носи името на участника, изписано с латински букви.

1ви Март -30ти Април 2015

 

АФРИКА !

ОЦЕНЯВАНЕ

 

Децата се оценяват в три възрастови групи-до 8г., до 12г. и до 18г.

Критериите ни са:

-близост до темата;

-проявена фантазия

-оригиналност;

-съчетаване на  цветовете;

-композиция

3

Анастасия Тришина, 9г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

Анастасия Тришина, 9г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

Джуана Тодорова, 11г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

Кристияна Петрова, 10г. школа "Магия7-Фани Маер Леви" гр.Варна

Зорница Михайлова, 11г. гр.Дупница

Зорница Бонева, 10г. гр.Пловдив

Виктория Уручева, 11г. гр.Пловдив

Виктория Цветкова, 8г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Станислава Стоянова, 12г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Петър Михайлов, 10г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Людмила Василева, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Ивелина Димитрова, 17г. гр.Бургас

Ива Афенлиева, 11г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Гергана Загорска, 7 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Илияна Нутчева, 8 г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Анелия Благова, 10г. арт клуб "Криси" гр.Пазарджик

Елена Мандаджиева, 5г. гр.Варна

Мария Димчева, 17г. гр. Пловдив

Кристиян Петров, 6г. гр.София

Сияна Цековска, 13г. гр. Мизия

Татяна Панталеева Стоянова 16 г. ПЕГ "Екзарх Йосиф І" гр.Ловеч

Михаил Иванов, 12 г. гр.Пловдив

Медея Ангелковска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Михаела Маджевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Симона Крстевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Надя Илиевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Ванеса Янакиева, 10г. студио "The Art Room" гр.Варна

Виктория Филева, 12г. студио "The Art Room" гр.Варна

Симона Стефанова, 7г. гр.Левски, обл.Плевен

Медея Ангелковска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Симона Стефанова, 7г. гр.Левски, обл.Плевен

Аня Илиевска, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр.Скопие

Ива Каевик, 8г. ООУ "Блаже Конески" гр. Скопие

Соня Клисарова, 11г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Явор Григоров, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Петър Павлов, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Мария Радулова, 9г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Стела Младенова, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Лора Николова, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Жанета Петрова, 8г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Йоана Моралийска, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Жанета Петрова, 8г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Ева Михова, 6г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Анна Николова, 5г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Денис Аитула. 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Габриела Григорова, 9г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Виктория Василева, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Борислав Николов, 7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Анна Николова, 5г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Александър Василиев,7г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Мария Христова Червенкова, 15г. гр.Разгард

Александър Янес, 10г. школа "ИДЕЯ" гр. Варна

Алиса Лепешкина, 9г. школа "ИДЕЯ" гр.Варна

Йоана Захариева, 8г. гр.Торонто

Моника Вичева, 13г. гр.Варна

Михаил Иванов, 12г. гр.Пловдив

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград

Михаил Иванов, 12г. гр.Пловдив

Кристияна Джингова, 11г. гр.Тополовград