ВАЖНО!
За да популяризираме дейността ви,
  • художествени галерии
  • занаятчийски ателиета и работилници
  • арт школи и студия,

създаваме безплатна справочна страница към ARTCONTESTOR.com.

 

Необходимо е единствено на имейл artcontestor@gmail.com да ни изпратите:

  • подходяща снимка на/от галерията, ателието, школата;

  • кратко представяне на дейността (5-6 изречения);

  • местонахождение и/или линк ако имате ваш уеб сайт ;

  • декларация за истинност на данните и съгласие за публикуването им (формуляр ще ви бъде изпратен с обратен имейл).

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България, гр.Велико Търново, 5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни, 

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

Ползването на сайта е предмет на следните

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД