top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Магазин за художници "Етюд" гр.Стара Загора


Приключи конкурс по поредната тема. В дните до обявяване на класирането, освен преглеждане и оценяване на рисунките, любимо наше занимание отново станаха посещенията на магазина за художествени материали "Етюд" в гр.Стара Загора.

Разглеждаме, проверяваме количествата, търсим интересни нови продукти и междувременно разговаряме с приятелите ни, кои творби и участници са ги впечатлили този път.

Comentários


bottom of page