ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ARTweekend, 2>1+1


19-20 октомври, 2019г. ще бъде кулминацията на проект който обявихме наскоро и в продължение на една година, ще развиваме заедно с всички отзовали се на поканата ни за участие. ARTweekend е замислен да бъде основа за стимулиране на индивидуална инициативност на хората на изкуството изявена по колективен начин.

Защо правите този проект? Имам чувството, че той е просто задоволяване на личното его на организаторите, ако стане, стане!

Съвсем правилно сте разбрали - „Ако стане, стане...“. Няма да ги чуете за първи път, ако ви припомня фразите „Кога, ако не сега? Кой, ако не аз?“

От пет години, поддържаме и развиваме сайт за конкурси по изобразително изкуство. През 2013г. ARTCONTESTOR.com започна с конкурс чиито единствени участници бяха рисунките на нашите деца. В момента имаме постоянна голяма аудитория и по темите които обявяваме се отзовават до 300 участника. Сайта се превърна в място за креативност и личностно развитие а нашият най-голям капитал стана умението ни за скъсяване на дистанциите и директното адресиране на възникнали проблеми.

ARTweekend е идея която ни грабна с изпълнимостта си. Решенията не се спускат „отгоре“ а се предлагат от самите участници. Ние единствено предоставяме мотивация за инициативност и предприемчивост на хората на изкуството.

Две е по-голямо от едно плюс едно! Това не е ли твърде философски въпрос?

Да, това е твърдение, което предизвиква подозрителни погледи в хората учили математика. Въпреки стереотипите, напоследък все повече хора нямат нужда от разяснения и веднага разбират смисъла на неравенството...

По принцип съм "за" инициативата, но за момента не мога да се нагърбя с организиране на такова събитие. Имам доста други ангажименти. Освен това сме много далеч от октомври...

Планиране! Януари е много добро време за решение с какво ще се ангажираме през тази година. Обявихме проекта много рано. Това време е необходимо както за достигане до по-голяма аудитория, така и за улеснение на потенциалните участници. Убедени сме, че подготовката за ARTweekend е най-сериозната част на проекта.

ЛОГО-то на проекта, изглежда някак странно. С него трябва да маркирам участието си, то дори трябва да има заряда да привлича посетители. Как го създадохте?

Логото на ARTweekend, всъщност е много добре премислено. Напълно удовлетворени сме от получената графична визия и с нетърпение очакваме момента в който ще го представим с всичката любопитна информация около него. Използваме го защото сме убедени, че е абсолютно подходящо за визуална емблема на идеята зад проекта а участниците и публиката ще го приемат позитивно и без никакви резерви...

Как всъщност ще се проведе самият ARTweekend? Нима посетителите ще са привлечени от 10% отстъпка?

Локациите на всички събития в ARTweekend, ще бъдат маркирани на картата на проекта. Страница ARTCONTESTOR.com/artweekend е подготвена за справочна зона на която изявите на участниците ще бъдат програмата по която публиката ще се ориентира за прекарване на един страхотен октомврийски уикенд.

Посещения, сверяване на часовниците и контакта с изкуството, са основата на тази колектива частна инициатива. Покупката не е задължителна, но когато се случи, ще бъде съпроводена с жест от творците, подкрепен от нас с ваучер за следващи отстъпки.

Featured Posts
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

Собственик на ARTCONTESTOR.com e ТКТехнолоджи ЕООД,

адрес на регистрация: България,гр.Велико Търново,5000,

ул.Асен Русков №5А, ЕИК:104639466 МОЛ:Тодор Колев

Ползването на сайта е предмет на следните

Контакти

за участия в конкурси както и за 

въпроси свързани с предадени лични данни,

можете да се свържете с нас чрез:

email: artcontestor@gmail.com

©2014 artcontestor.com, създаден за галерия ГАЛАСАРТ от ТКТехнолоджи ЕООД