top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

ARTCONTESTOR - най-сетне разкрити_3


В дните до Коледа, разкриваме някои любопитни моменти от историята на ARTCONTESTOR.

Как възникна идеята, какво ни вълнуваше и през какви предизвикателства преминахме... приказката ни е чудесна и се радваме, че е написана заедно с вас. Съвсем различни събития се оказаха неочаквано обвързани в едно цяло.

...продължение...

Проектите на ARTCONTESTOR.

Скоро след натрупването на мотивите от 2013г., се появи и повод за стартирането на ARTCONTESTOR.com. В началото на 2014г., подобно на конкурсите в които до тогава участваха нашите деца, ние решихме да направим годишен конкурс със значима тема. Целта беше, с подкрепата на спонсори и партньори, да мотивираме развитието на детските таланти.

Вероятно сте чували тезата, че "всичко на този свят е взаимосвързано". Въпреки, че има изградени стереотипи за различната природа на точните науки и изкуството ние, вярвайки във всеобщата взаимосвързаност, решихме да провокираме. Избрахме тема която не само да даде възможност за демонстрация на добра техника, но и чрез креативността на участниците, да разруши наложен стереотип.

Леонардо- художникът инженер!

Аз съм инженер, а съпругата ми Галя е художник и страхотно се допълваме. Леонардо да Винчи, се оказа най-добро обощение на идеята и децата започнаха да създават творби за връзката между изкуството и точната наука инженерство.

Конкурсът имаше 3 издания. През 2014, 2015 и 2016-та, набирахме популярност а благодарение и

на спонсорите, раздавахме лаптопи, таблети и много други подаръци. Организирахме страхотни партита за награждаване на победителите - всеки път различни и всеки път създаващи спомени за уникално преживяване.

Поради ограниченията в бюджета, конкурса беше започнат в една възрастова група. Въпреки, че тя беше разтеглена и обхващаше критично широкия диапазон 12 - 18г., идеята за равнопоставеност на различните възрасти, успешно се защитаваше от някои 12-13-годишни деца, които показваха техника дори по-добра от тази на по-големите участници.

При третото издание на "Леонардо-художникът инженер" се оказа, популярността ни е такава, че много родители изпращаха рисунки на по-малки деца, с желанието поне да бъдат публикувани дори и извън регламента на конкурса.

От друга страна виждахме, че имаше участници които въпреки и наградени в предишно издание, не повтаряха участието си.

През 2016-та, започнахме да осъзнаваме необходимостта от промяна на формата.

Подготвяйки публикациите за конкурсите, ние все повече осъзнавахме, че идеята е много всеобхватна и само с Леонардо не може да се изчерпи. Така открихме, следващия мотиватор - Тесла. Любопитните конспиративни факти около него, както и изобретенията излизащи от времето си, също даваха възможност за креативност върху платно. Вече не искахме да се обвързваме с конкретна личност и въпреки, че много наши почитатели все още го наричаха "конкурса Леонардо", от 2017-та, ние официално продължихме да използваме само името "Художникът инженер".

Смяната на темите се оказа наистина необходима, затова продължихме да търсим следващите предизвикателства.

През 2018-та, беше вече време за нещо българско и неповторимо!

Българската азбука! Тя е символ на нашата култура. В миналото, изписването на буквите и книгите всъщност са били и изкуство. Ние обаче представихме писмеността в съвсем друг аспект. Представихме я като това което всъщност е била - средство за предаване на мисли и съобщения на големи разстояния, средство за комуникация-интернета на ранното средновековие.

Наличието на собствена писменост е определяло държавата като локация на "сървърите на средновековието" и като източник на влияние.

Това отново беше много добро попадение и с нетърпение очаквахме как участниците ще пресъздадат провокацията въхру платното.

Конкурсите ни са напълно безплатни, затова за поддържане на наградния фонд, те останаха много зависими от привличането на спонсори. За съжаление, през 2018-та, не успяхме да привлечем спонсори и обявихме замразяване на проекта "Художника инженер".

(следва продължение)

Comments


bottom of page